Info voor doorverwijzers

Geachte arts/doorverwijzer,

Ten gevolge van de coronacrisis moesten we vanaf maandag 16 maart onze werking
grondig anders organiseren. 
 

Dit was voor u en onze medewerkers een enorme aanpassing.   

 

De therapie werd van op afstand gegeven via telefonische contacten, e-mail,
beeldbellen, oefenbundels, ….  

Enkel dringende hulpverlening en crisishulp kon nog op de gewone manier plaatsvinden.

 

Gezien de huidige gunstige ontwikkeling van de epidemie kunnen we onze gewone werking
vanaf 11 mei geleidelijk uitbreiden, mits het respecteren van alle
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.   

 

Geleidelijk wil zeggen dat we in deze periode nog een combinatie moeten maken van
begeleiding op afstand en het gefaseerd opstarten van de gewone werking.

 

We zullen u contacteren om concreet af te spreken op welke manier we de
behandeling van u / uw kind de komende periode zullen organiseren én welke
concrete veiligheidsmaatregelen hierbij dienen in acht genomen te worden.

 

U zal begrijpen dat een stap voor stap aanpak in deze fase cruciaal blijft en we
nog niet onmiddellijk kunnen schakelen naar het vertrouwde aanbod.

 

We willen u nu reeds danken voor de medewerking en geduld tijdens deze moeilijke
periode waar we samen door moeten. 

Maar hebben er vertrouwen in dat we door een goede samenwerking én overleg deze
situatie verder onder controle houden.

 

Uiteraard zijn én blijven we er voor u in geval van vragen of wanneer iets niet duidelijk
is.   Aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

Bereikbaarheid


- 016 80 39 80 Tienen
- 016 55 18 80 Aarschot

Via mail zijn
onze therapeuten steeds bereikbaar.

   

 

Vanaf 1 januari 2018 worden er voor de volgende medische-prioritaire doelgroepen in ons centrum geen nieuwe revalidatieprogramma's meer opgestart.

  • groep 1: hersenletsels
  • groep 8 tot en met 11: gehoorstoornissen
  • groep 13: stemmingsstoornissen
  • groep 14: hersenverlamming
BijlageGrootte
Informatie voor verwijzers237.11 KB