Info voor de revalidanten

De informatie die hier gegeven wordt, is bedoeld voor mensen die reeds contact met ons centrum hebben opgenomen.

 


Aanpassing van de Privacywet 25/05/2018

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Centrum Ambulante Revalidatie DAT vzw, Houtemstraat 115B te Tienen, Langdorpsesteenweg 129 te Aarschot voor registratie binnen verschillende verplichte softwarepakketten zoals administratieve doeleinden, boekhouding, ….


Indien u niet wenst dat wij uw gegevens verwerken met het oog op interne communicatie dient u ons dit zo snel mogelijk mee te delen. U kunt ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ons vragen uw gegevens te verbeteren of te wissen of ze over te dragen.