Voorstelling

Corona

Sedert 9 juni werden de richtlijnen van de overheid versoepeld op basis waarvan we kunnen evolueren naar een normalisatie van onze werking.

 

We zijn nu terecht gekomen in de fase van het ‘nieuwe normaal’.
Dit betekent dat we al onze activiteiten kunnen hernemen maar dat we hierbij wel de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen consequent moeten blijven respecteren.

 

 

Hiermee wordt bedoeld:  een goede handhygiëne, 1,5 meter afstand houden of het dragen van een mondneusmasker in geval de afstand niet kan worden gegarandeerd.

 

Tevens moet het CAR  “DAT” beschikken over een registratiesysteem in het kader van  contactopsporing.  Dit laatste is van cruciaal belang om de epidemie verder onder controle te houden. 

 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over deze nieuwe fase maar staan u graag te woord in geval iets niet duidelijk is of u nog vragen hebt. 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij?

Het Centrum Ambulante Revalidatie ‘DAT’ onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsstoornissen (spraak, taal, geheugen, concentratie, motoriek, enz...).

Kinderen kunnen op zeer jonge leeftijd terecht in het Centrum Ambulante Revalidatie.

De algemene doelgroepen vindt U verder omschreven.

De doorverwijzing gebeurt via een arts.

Zowel het onderzoek als de behandeling moet multidisciplinair (meerdere disciplines) en ambulant zijn (revalidanten keren terug naar huis na iedere interventie). De behandeling gebeurt individueel of in groep.

Het Centrum Ambulante Revalidatie is erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid  (nr9.53.607.97).

Het Centrum Ambulante Revalidatie is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (R/607I en R/607II) Sterrekundelaan 30, 1210 Brussel.

 

 

Vanaf 1 juli 2014 is Vlaanderen bevoegd voor het beleid van de Vlaamse Centra voor Ambulante Revalidatie. Er werden overgangsprotocollen afgesproken tussen de federale overheid en de gemeenschappen, waarin werd bepaald dat het RIZIV voor de CAR de dossiers volgens de huidige procedure zal blijven behandelen tot 31 december 2018.