Ons team

Het Centrum Ambulante Revalidatie beschikt over een gespecialiseerd team van therapeuten, samengesteld uit verschillende disciplines: artsen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, psychomotorisch therapeuten, psychologen, een orthopedagoge en een maatschappelijk assistente.

De teamleden vergaderen elke week om de vooruitgang van de kinderen te bespreken en nieuwe doelstellingen te bepalen.